RAY'S MUSS I DENN

Du-du-du-du-du...

Muss i denn, muss i denn

Zum Städtele hinaus,

Städtele hinaus,

Und du mein Schatz bleibst hier.

Wenn i' komm', wenn i' komm',

Wenn i' wieder wieder komm´, 

Wieder wieder komm',

Kehr i' ei' mei' Schatz bei dir.

 

Kann i' glei' net allweil bei dir sei'

Han' i' doch mei' Freud' an dir.

Wenn i' komm', wenn i' komm', 

Wenn i' wieder wieder, ‘komm´

 Wieder wieder komm',

Kehr' i' ei' mei' Schatz bei dir.

 

Du-du-du-du-du...

 

Kann i' glei' net allweil bei dir sei'

Han' i' doch mei' Freud' an dir.

Wenn i' komm', wenn i' komm',

Wenn i' wieder wieder komm´, 

Wieder wieder komm',

Kehr' i' ei' mei' Schatz bei dir.

Du-du-du-du-du...

 

Kehr' i' ei' mei' Schatz bei dir.